TeachingResearch_iconBlue

انجام مطالعه امکان سنجی احداث کارخانه بازیافت زباله های شهری به منظور تولید گازوییل یورو 4 و خمیر کربن و آب مقطر در استان گیلان و مازندران ، با استفاده از تکنولوژی نوین کشور آلمان