امروزه توسعه پروژه های عمرانی در ایران با استفاده از روشهای سنتی امکان پذیر نیست و دلیل این امر افزایش روز افزون تقاضا در بخش های مختلف ، نبود پروژه های آماده سازی شده و افزایش هزینه های اجرا میباشد. به همین علت اجرای پروژهای عمرانی در مقیاس بزرگ نقش مهمی در بهبود بهره برداری از منابع موجود ایفا میکند.
پروژه های عمرانی مانند دیگر بخشهای صنعت نیاز به برنامه ریزی و زمان بندی دارد زیرا در غیر اینصورت عدم بازدهی اقتصادی و با به تاخیر افتادن زمان اتمام پروژه و هدر رفتن سرمایه های ملی را به دنبال خواهد داشت.
از مهمترین عوامل برنامه ریزی میتوان برنامه زمان بندی و جریان نقدینگی را نام برد .
مهمترین اهداف
الف) دستیابی به یک الگوی مناسب به منظور ارایه بک برنامه زمانبندی مناسب برای اجرای پروژه های عظیم عمرانی.
ب) بررسی جریان نقدینگی در پروژه های عمرانی.
ج) استفاده بهینه از منابع (مدیریت پشتیبانی- مدیریت سازمان) در جهت تسریع روند پروژه.
موضوع
شرکت بین المللی توسع مهندشی آداک با شماره ثبت 361912 سهامی خاص با ارایه خدمات فنی مهندسی و مشاوره و مدیریت طرح و سرمایه گزاری در پروژه های عمرانی، فرهنگی،توریستی درمانی، ورزشی و توسعه صنعت ساختمان و انتقال تکنولوژی و بومی کردن آن در داخل کشور ایجاد دپارنمان مهندسی فروش، و جذب سرمایه های خارجی و اخذ وام از بانکهاو موسسات مالی اعتباری به صورت ارزی و ریالی در داخل و خارج و انتشار نشریه در ارتباط با موضوعات اساسنامه و انجام صادرات و واردات و خرید ماشین آلات از خارج و داخل و فروش به مصرف کنندگان اولیه و استفاده از یوزانس و فاینانس برای نیل به اهداف فوق خدمات خود را به مشتریان عرضه مینماید.