واردات و صادرات

خدمات فنی شیلات

خدمات عمرانی

آخرین پروژه ما

برج عرش، برج کرج، پروژه شمال

 

Shilat Guzel teaAlgo med
 

درباره ما

شرکت آداک فعال در زمینه مشاوره و مهندسی مدیریت پروژه های ساختمانی ، فروش،انرژی،تجهیزات، صنایع غذایی ارگانیک باهدف مسولیت اجتماعی و توسعه محیط زیست و سلامت

Recent Posts

آدرس

گروه مهندسی و بازرگانی آداک
تهران - نیاوران - نرسیده به چهارراه بازدار (کامرانیه)
جنب دفترخانه اسناد رسمی ۸۸۰
پلاک ۹۶ - طبقه دوم - واحد دو
تلفن: ۹۸۲۱۲۲۸۱۷۱۰۲+ | ۹۸۲۱۲۲۲۸۰۹۶۴+ دورنگار: ۹۸۲۱۲۲۲۸۸۴۲۶+